Forbedringer er det vi drømmer om at få til vores båd eller syntes vi har brug for af hensyn til sikkerhed, komfort eller performance.

stævnplatform
nimbus22dc1300
stige_og_plat
rune_teak
bp_hul
bp_stævn
bp_propel
bp_rør
bp_styrepult
forwars scan
Toilet
HR_rep
tiffany
DB_Drone_pict
Hanse op
gori

En stævnplatform med stige gør det nemmere at komme i land. Stævnplatformen er god til flyvesejl og transport af anker. Ligesom ankerspil gør det nemt at kaste anker.


En bovpropel hjælper med at holde styr på stævnen i havn. Dem har vi monteret mange af også bagerst. Det plejer vi at kalde en hæktruster.

Der findes forskellige mærker og vigtigt af alt størrelser der kan hjælpe med at flytte båden sidelæns.

El-toilet og holdingtank er bare rart at have, specielt i havn. Hvis eltoilettet betjenes korrekt giver det ikke problemer, ligesom det manuelle. Normalt kan det gamle toilet tages ud og erstattes med det nye. Så er det en god ide at få skiftet alle de gamle slanger. Det fjerner også gerne lugtgener.

Komfur og andet der kører på gas, skal efterses og trykprøves. Måske skal det gamle komfor udskiftes.


En ny autopilot, lige som ny elektronik giver bedre egenskaber og øget sikkerhed. f.eks en AIS så du bliver set og kan se de andre på havet.


Cokpit telt, varme,wifi og andet øger komforten.


Solceller på en targabøjle eller på ruffet. Vindmølle elller hydro generator.


Nye sejl er som at få ny motor og så kan du krydse igen.